Friday

Misi :: p e k o m p e r i ::


Menyediakan ahli PEKOMPERI dengan metadologi pengajaran muzik sebagai nilai tambah, mengamalkan nilai, etika dan ajaran Islam dalam menjalankan persembahan muzikal.

0 ulasan?: