Tuesday

Kompang Formasi :: p e k o m p e r i ::


Apa itu Kompang Formasi?

Kompang formasi adalah satu jenis persembahan yang baru. Persembahan ini menggabungkan keunikan seni paluan kompang Melayu dan kontemporari dan digabungkan dengan seni pergerakan badan ataupun disebut "choreography" dalam Bahasa Inggeris.

Kompang Formasi :: p e k o m p e r i :: diketuai oleh saudara pengerusi persatuan sendiri dan ahlinya adalah dikalangan pelajar-pelajar lelaki pekomperi kerana muslimat tidak sesuai untuk mempersembahkannya.

Kompang Formasi merupakan sebuah persembahan yang bertenaga, agresif dan mempunyai estetika seninya yang tersendiri.
0 ulasan?: